top of page

Freshwater

Branding

Grafický směr, návrh loga, obalového materiálu, webových stránek a tiskovin

Pod jednou firmou se skrývala různorodá a graficky zajímavá spolupráce, od technických tiskovin či webdesginu po design lahví na vodu. Pro grafika příjemná výzva...

Voda z rŮzných smĚ rŮ

bottom of page