top of page

Ketts candles

Branding

Grafický směr, návrh loga, obalového materiálu, webových stránek a tiskovin

Podoba nového loga dala impuls novému pojetí výroby - ručně foukané křišťálové sklo, nevšední zpracování, jednoduchost a přitom nápaditost produktů, tak i grafického designu.

Design obalŮ luxusních svíČ ek

bottom of page